نیکوکاری

مهربانی‌های شما و قلمه‌ای که رشد کرد…

توسط نیکوکاریدر 1399-08-30

سلام به همراهان عزیز قلمه؛ درست یک ماه پیش، با کمک 56 نفر از نیکوکاران و مهربانان، موفق شدیم مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال معادل پنجاه میلیون تومان را برای کارآفرینی و ایجاد شغل برای دو فرد مستضعف سرپرست خانوار و در راستای اولین پروژه مسئولیت اجتماعی قلمه، در سایت مهربانه جمع‌آوری کنیم. و اکنون، اولین […]

اسمش را گذاشتیم امید

توسط نیکوکاریدر 1399-05-09

داستان نیکوکاری اول: یخچالی به نام امید… سلام، بابا که فوت کرد، مادرم با چشم‌های اشکبار و دلی پر از غصه، می‌گفت که بابا وصیت کرده به جای مراسم‌های متعدد، فقط یک مراسم جمع‌وجور برای اطلاع‌رسانی به اقوام برگزار کنیم و هزینه‌ای که برای مابقی مراسم‌ها در نظر داریم، بگذاریم برای امور خیریه. خدابیامرز، به […]